Góroteory o świcie, 70x90 cm, olej na płótnie / w kolekcji prywatnej
Oregons at daybreak, 28x35 in, oil on canvas / in private collection

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu