Twierdza, 70x90 cm, olej na p³ótnie
Fortress, 28x35 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu