Widziane z pociagu IV, 80x100 cm, olej na p³ótnie
Sight from the train IV, 31x39 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu