Zima, 81x92 cm, olej na p³ótnie
Winter, 32x36 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu