Piekło i Niebo jest w nas V, 70x90 cm, olej na płótnie
Hell and Heaven are in Us V, 28x35 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu