Piekło i Niebo jest w nas II, 90x140 cm, olej na płótnie
Hell and Heaven are in Us II, 35x55 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu