Piekło i Niebo jest w nas XIII, 40x80 cm, olej na płótnie
Hell and Heaven are in Us XIII, 15,5x31 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu