MAŁE GÓROTWORY - obrazy olejne na płótnie, każdy o wymiarach 20 x 20 cm
Small Oregons - each 8 x 8 in, oil paintings on canvas
8
8
26
26
10
10
9
9
4b
4b
30
30
1a
1a
23
23
29
29
25
25
2b
2b
17
17
4a
4a
16
16
1b
1b
5
5
2a
2a
11
11
13
13
24
24

7
7 - niedostępny
12
12 - niedostępny
14
14 - niedostępny
15
15 - niedostępny
18
18 - niedostępny
19
19 - niedostępny
20
20 - niedostępny
21
21 - niedostępny
22
22 - niedostępny

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... menu I next
MENU I W porze monsunu - In the monsoon time I W drodze - En route I Na wodzie - On the water I Graphics I Południe - The South I Miasto małe - The Town small I Miasto - The Town I Rajasthan I Piekło i Niebo jest w nas - Hell and Heaven are in Us I Stworzenie Świata - Creation of the World I Linia życia - Line of Life I Skalne metamorfozy - Metamorphosis of the Rocks I Małe górotwory - Small Oregons I Nastroje, uczucia... - Spirits, Feelings... I Pejzaże różne - Various landscapes I North India 1999 I Nepal 1999 I South India 2000 I Vietnam 2002 I Cambodia 2002 I Indonesia - Nusa Tenggara 2003 I Egypt 2004 I Dubrovnik 2005 I Monte Negro 2005 I Nepal 2005 I Central America 2006 I Singapore 2007 I Indonesia - Sumatra 2007 I India - Ladakh 2008 I Malesia - Borneo 2009 I Brunei 2009 I Indonesia - West Papua 2010 I Indonesia - Sulawesi 2010 I Sri Lanka 2011 I Nepal 2012 I Marocco 2013 I Burma 2014 I Recenzje I Biografia - Biography