Miasto III, 65x110 cm, olej na p³ótnie
The Town III, 26x44 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu