Miasto II, 60x100 cm, olej na p³ótnie
The Town II, 24x40 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu