Miasto XIII, 60x100 cm, olej na p³ótnie
The Town XIII, 24x40 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu