Miasto XI, 60x84 cm, olej na p³ótnie
The Town XI, 24x33,6 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu