Dorastanie, 90x60 cm, olej na p³ótnie
Growing up, 35x24 in, oil on canvas


e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu