Przypadek, 60x120 cm, olej na p³ótnie
Accident, 24x47 in, oil on canvas


e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu