Wystawa malarstwa "MIASTO" w GALERII LABIRYNT nr 2 w Krakowie
06. - 29.05.2004

tekst - prof. Grzegorz Bednarski, ASP w Krakowie


Dziewięcioletni okres pracy twórczej, nie jest czasem długim, żeby można było podsumować to, co nie tak łatwo daje się określić i zamknąć klamrą jakiegoś systemu. Jednak w wypadku twórczości Agnieszki Kozień, można pokusić się przynajmniej o próbę takiego określenia, które pozwoliłoby spojrzeć na ten prawie dziesięcioletni okres, jak na całość.

Wyróżnia malarstwo Agnieszki Kozień dyscyplina formy. Już w obrazach dyplomowych czuło się ślad zainteresowania artysty klarownością i jasnością wypowiedzi, przez oszczędne i syntetyczne budowanie obrazu. W tamtym okresie kolor raczej stonowany, oparty o monochromy, a rysunek jest, jakby ryty w murze. Nie oznaczało to wcale przypadkowości, czy zainteresowania sztuką materii, bo Agnieszka Kozień zawsze od strony formy była zwolennikiem widzenia pokubistycznego. W seriach: "Genesis", "Linie życia", "Rajasthan" - dyscyplina formalna jest decydująca, Agnieszka Kozień nie daje wyboru oglądającemu. Widz musi znać język, którym artysta się posługuje, dzięki któremu może się oddać całkowitej kontemplacji obrazu. Metoda postępowania malarza, jakim jest Agnieszka Kozień właściwie jest klasyczna. Jednak jakość formy decyduje o wyjściu poza obręb tego, co potocznie by się z tym wiązało. W katalogu wystawy "Rajasthan" opis tego egzotycznego miejsca jest niezwykle impresjonistyczny i czytając można mieć wrażenie, że napisał je ktoś, kto jest malarzem wrażliwym na światło i wszelkie odcienie różnych barw. Ta krótka notatka Agnieszki Kozień zapisana prawdopodobnie w dzienniku podróży jest niezwykle myląca, bo przecież mamy do czynienia z malarzem, który jest bardziej wrażliwy na formę, bryłę, kształt, niż na światło. Chcę przez to powiedzieć, że światło jest o tyle potrzebne, o ile konstruuje obraz z dużych i mniejszych płaszczyzn intensywnego koloru. To, że odnajdujemy w nim elementy miasta, pejzażu, który wpisuje się w pewien klimat, to tylko dobrze świadczy o tym malarstwie przede wszystkim budowanym z wartości abstrakcyjnych. Uproszczone, mocne bryły i formy, zdecydowana kolorystyka, obecnie bardziej kontrastowa i płaszczyzna, która decyduje o przestrzenności obrazu, to wartości jednoznaczne malarstwa Agnieszki Kozień.

Do tej pory w sposób syntetyczny zajmowałem się właściwie opisaniem pejzaży Agnieszki Kozień, mając jednak nadzieję, że opowiadam o obrazach tego malarza niezależnie od tematu, bo gdy przypomnimy sobie głowy - autoportrety Agnieszki Kozień, to wówczas wyraźnie zobaczymy, że z tematu na temat artysta rozwiązuje ten sam problem, a może dylemat: jak posługując się określoną formą przekroczyć jej ograniczenia, po to, żeby obraz pozostając obrazem, mógł nas również kierować w inne strony percepcji. Wydaje się, że innej drogi, niż przez formę nie ma, co w dotychczasowej twórczości tak konsekwentnie udowadnia malarz.

Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, świat malarski Agnieszki Kozień, choć tak świadomie skonstruowany od początku do końca, jest zarazem jej bardzo osobistym spojrzeniem na świat, stającym się poetyckim ideogramem, dzięki którym te obrazy przemawiają do nas życiem wewnętrznym, harmonią barw i form, zamieniających się w układ przestrzenny, przez to łatwo w takim świecie o napięcie i dysharmonię, tak potrzebne każdemu malarstwu.

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... menu

MENU I W porze monsunu - In the monsoon time I W drodze - En route I Na wodzie - On the water I Graphics I Południe - The South I Miasto małe - The Town small I Miasto - The Town I Rajasthan I Piekło i Niebo jest w nas - Hell and Heaven are in Us I Stworzenie Świata - Creation of the World I Linia życia - Line of Life I Skalne metamorfozy - Metamorphosis of the Rocks I Małe górotwory - Small Oregons I Nastroje, uczucia... - Spirits, Feelings... I Pejzaże różne - Various landscapes I North India 1999 I Nepal 1999 I South India 2000 I Vietnam 2002 I Cambodia 2002 I Indonesia - Nusa Tenggara 2003 I Egypt 2004 I Dubrovnik 2005 I Monte Negro 2005 I Nepal 2005 I Central America 2006 I Singapore 2007 I Indonesia - Sumatra 2007 I India - Ladakh 2008 I Malesia - Borneo 2009 I Brunei 2009 I Indonesia - West Papua 2010 I Indonesia - Sulawesi 2010 I Sri Lanka 2011 I Nepal 2012 I Marocco 2013 I Burma 2014 I Recenzje I Biografia - Biography