Dzie˝ szˇsty, 90x120 cm, olej na p│ˇtnie
The sixth day, 35x47 in, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozie˝ ..... next I menu