Oczekiwanie 2 , 80x100 cm, olej na p³ótnie
The Waiting 2, oil on canvas

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozieñ ..... next I menu