Dzień pierwszy, 90x120 cm, olej na płótnie / w kolekcji prywtnej
The first day, 35x47 in, oil on canvas / in private collection

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu