Stworzenie Świata I, 90x180 cm, olej na płótnie / w kolekcji prywatnej
Creation of the World I , 35x71 in, oil on canvas / in private collection

e-mail: artkozien@yahoo.com ..... Copyright by Agnieszka Kozień ..... next I menu